Fotografia miejsca

Fotografia opisująca wybrane miejsce. Jest to poszerzona panorama sferyczna o dodatkowe elementy audiowizualne, np. filmy, zdjęcia, nadające unikalny klimat danemu miejscu. Również jako zdjęcie porównawcze w danych etapach budowy, remontu, pory roku.


Wyświetl ilość zdjeć na stronę